Czym jest CEAPP?

CEAPP jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim, głównie dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu. Centrum związane jest z Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, współpracuje również ze specjalistami z zewnątrz.

 

Misją CEAPP jest:

1. Prowadzenie badań nad kluczowymi problemami współczesnego społeczeństwa.

2. Dostarczanie wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie analiz, projektowania i realizacji polityk publicznych.

3. Upowszechnianie najwyższych standardów metodologii badań.


Do głównych działań CEAPP należą:

 • Prowadzenie badań własnych i realizacja projektów zleconych.
 • Działalność konsultacyjno-doradcza i szkoleniowa dla administracji publicznej, biznesu, świata nauki i sektora pozarządowego.
 • Rozwój naukowy członków CEAPP, a także rozwój sieci współpracowników i ekspertów zewnętrznych.
 • Współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą.
 • Wprowadzanie do debaty publicznej i dyskursu naukowego wyników prowadzonych badań.


Podstawowe dziedziny naszej specjalizacji to:

 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Starzenie się ludności
 • Analiza polityk publicznych
 • Epidemiologia społeczna i zdrowie publiczne
 • Metody badawcze i statystyka
 • Wykluczenie społeczne

Co możemy zaoferować?

Z naszą ofertą badawczą można zapoznać się tutaj.