Analiza oczekiwanych efektów Polityki Spójności w Polsce w okresie programowania 2014 – 2020

Ogólnym celem zadania jest ocena oczekiwanego wpływu inwestycji współfinansowanych z programów polityki spójności w obszarach polityki w Polsce w okresie programowania 2014-2020 . Przeprowadzone zostanie zbadanie konkretnych celów, oczekiwanych wyników, rezultatów i alokacji środków w programach operacyjnych. Na tej podstawie, będzie można ocenić, w jakim stopniu polityka spójności przyczyni się do zmniejszenia różnic w rozwoju i realizacji kluczowych priorytetów polityki europejskiej. . Analizy zostaną przeprowadzone przede wszystkim w oparciu o desk research, ale także o wywiady pogłębione.

 

Czas trwania projektu:

01.12.2015r. - 19.09.2016r.

Partnerzy:


ALTUS,
PSDB,

Idea Rozwoju

Kierownik projektu:

Seweryn Krupnik

Osoba kontaktowa:
Seweryn Krupnik
 

Skład zespołu:

  • prof. Jarosław Górniak,
  • dr Konrad Turek,
  • Patrycja Antosz,
  • Weronika Felcis

Zamawiający:

Komisja Europejska

Źródło finansowania:
 
praca zlecona