Przejdź do głównej treści

Pracownicy administracyjni CEAPP

mgr Dorota Pawluś

Starszy specjalista z obowiązkami koordynatora. Koordynator z wieloletnim stażem. W Uniwersyteckie Jagiellońskim zatrudniona od 2010 r. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych odpowiada za koordynację i nadzór organizacyjny projektów badawczych i naukowych. Obecnie odpowiedzialna za koordynację projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

e-mail: dorota.pawlus(at)uj.edu.pl
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. 12 663 17 92 

mgr Dorota Micek

W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych zajmuje się obsługą administracyjną projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

e-mail: dorota.micek(at)uj.edu.pl
tel. 12 663 17 92
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, pok. 68 

mgr Regina Skiba

Specjalista ds. administracyjnych. Pracownik administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2012 roku. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych odpowiada za wsparcie administracyjne projektów badawczych (w tym badania zlecone). 

e-mail: regina.desecka(at)uj.edu.pl
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, pok. 209, 210 

mgr Halszka Siudak

Specjalista ds. administracyjnych. Pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych od marca 2019 roku.
W CEAPP odpowiada za wsparcie administracyjne projektów badawczych, w tym badania zlecone. 

e-mail: halszka.siudak(at)uj.edu.pl
tel. 12 663 29 64 
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, pok. 209