Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BKL 2011-2014

Publikacje

Monografie

 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku (2011), J. Górniak (red.)
 • Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący II edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku
 • Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku (2013) J. Górniak (red.)
 • Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. (2014) J. Górniak (red.)
 • (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 roku (2015) J. Górniak (red.)
 • Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań (2015) J. Górniak (red.)

Raporty

Tura 2011

 • Jelonek M. (2011). Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”
 • Jelonek M., Szczucka A. (2011). Kogo kształcą polskie szkoły. Raport z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”
 • Czarnik Sz., Strzebońska A., Szklarczyk D., Keler D. (2011). Polki i Polacy na rynku pracy. Raport z badań ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”.
 • Worek B., Stec K., Szklarczyk D., Keler K. (2011). Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? Raport z badań firm i instytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”
 • Kocór M., Strzebońska A. (2011). Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”
 • Turek K. (2011). Bezrobotni – niewykorzystane zasoby polskiej gospodarki. Raport z badań bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”

Tura 2012

 • Jelonek M., Szklarczyk D. (2012). Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. (2012). Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe
 • Czarnik Sz., Turek K. (2012). Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje
 • Kocór M., Strzebońska A., Keler K. (2012). Kogo chcą zatrudniać pracodawcy? Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców i wymagania kompetencyjne wobec poszukiwanych pracowników

Tura 2013

Tura 2014

Tura 2015

 • Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców – raport z badań pracodawców i ofert pracy
 • Czarnik Sz., Turek K. (2015). Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenie – raport z badań ludności
 • Turek K., Worek B. (2014). Kształcenie po szkole – raport z badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności
 • Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni – raport na podstawie analizy kierunków kształcenia

  Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

Narzędzia badawcze

Kwestionariusze