Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Zespół projektu BKL

BKL 2017-2023

Zespół projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 

Biuro projektu BKL: ul. Grodzka 52, 31-007 Kraków, III brama, pok.68

Dorota Pawluś, e-mail: dorota.pawlus(at)uj.edu.pl, tel. 12 663 17 92,

Dorota Micek, e-mail: dorota.micek(at)uj.edu.pl, tel. 12 663 17 93, 

Ekspert wiodący: Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Ekspert merytoryczny ds. badań przekrojowych: dr Magdalena Jelonek

Ekspert ds. organizacji badań: Dorota Pawluś

Ekspert do spraw projektowania i analizowania danych jakościowych: Dorota Micek

Eksperci ds. doboru prób badawczych: Patrycja Antosz, Grzegorz Humenny

BKL PRZEKROJOWY:

Eksperci ds. projektowania i analizowania danych ilościowych:

Zespół/ moduł I: edukacja dorosłych i instytucje szkoleniowe: dr hab. Barbara Worek– liderka zespołu

Anna Szczucka, Anna Strzebońska, Katarzyna Stec

Zespół/ moduł II: ludność: Szymon Czarnik – lider zespołu:

Magdalena Jelonek, Szymon Czarnik, Katarzyna Lisek, Krzysztof Kasparek

Zespół/ moduł III: przedsiębiorcy dr hab. Marcin Kocór – lider zespołu,

Piotr Prokopowicz, Anna Szczucka

Eksperci ds. realizacji badań ilościowych: Regina Michałek, Natalia Krzystek, Marcin Sobczyk, Joanna Świątek, Sandra Korbel, Natalia Tatarczuch, Karolina Siwek

BKL BRANŻOWY

Eksperci ds. badań branżowych: dr hab. Barbara Worek, dr hab. Marcin Kocór

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża turystyczna: Dorota Micek (liderka zespołu), Łukasz Maźnica, Joanna Kwinta-Odrzywołek

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża finansowa: Jakub Wróblewski (lider zespołu), Łukasz Maźnica, Joanna Kwinta-Odrzywołek

Eksperci ds. realizacji badań branżowych – branża IT: Anna Szczucka (liderka zespołu), Katarzyna Lisek, Jan Strycharz

Eksperci ds. realizacji badań branżowych: Monika Linca, Monika Ziemianin, Małgorzata Kliszczewska