Przejdź do głównej treści

Delegacje

Wyjazdy krajowe

Pracownicy UJ: 

Osoby nie będące pracownikami UJ:

Osoby delegowane przez UJ w ramach umów cywilno-prawnych w celu złożenia wniosku na Portalu Informacyjnym muszą spełnić następujące warunki:

  1. Osoba musi wiedzieć, że ma wprowadzoną umowę cywilno-prawną do modułu HR.
  2. Osoba kontaktuje się osobiście z Pomocą Informatyczną UJ (ul. Straszewskiego 25/4a) z dowodem osobistym w celu utworzenia maila w domenie uj.edu.pl.
  3. Na drugi dzień po nadaniu adresu mailowego (pkt. 2) osoba wysyła ze swojej skrzynki pocztowej maila na adres sapiens.basis@uj.edu.pl z prośbą o nadanie dostępu do Portalu Informacyjnego. Dla szybszego procedowania sprawy prosimy użyć następującego tematu wiadomości: "Dostęp do podróży służbowych dla UCP". Osoby nie posiadające ani umowy o pracę ani umowy cywilno-prawnej z UJ (np. studenci, doktoranci), oraz osoby przyjeżdżające na UJ w ramach np. prowadzenia zajęć dydaktycznych/wykładów nie mogą uzyskać dostępu do Portalu Informacyjnego. W takich przypadkach wyjazdy krajowe powinny być rozliczane na dotychczasowych zasadach. Wniosek wyjazdowy krajowy - oświadczenie do wniosku - bilety - potwierdzenie dokonania zakupu biletów (paragon, rachunek, potwierdzenie dokonania przelewu)

    ROZLICZENIE PODRÓŻY PRZEZ PORTAL INFORMACYJNY UJ: 
    Instrukcja stanowiskowa - Proces składania wniosku o podróż krajową w Portalu pi.uj.edu.pl

Wyjazdy zagraniczne

Należy korzystać z dostępnych instrukcji: