dr Karolina Łukasiewicz

Asystent naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologii politycznej na Uniwersytecie Dalarna w Szwecji. Stypendystka Europejskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Doświadczenie badawcze zdobyła uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących rynku pracy i wykluczenia społecznego, a także prowadząc badania marketingowe. Zainteresowania badawcze skupia na analizach polityk społecznych, oraz sytuacji uchodźcow w Polsce.