PhD Seweryn Krupnik

Seweryn Krupnik is an experienced project manager, trainer and expert on the public policy analysis, entrepreneurship and innovation policies. Since 2016 Director at Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies.

Dr. Krupnik graduated and obtained a Ph.D. as sociologist at the Jagiellonian University. He also studied at J.W. Goethe University (Germany) and Antioch College (USA).

Having been engaged for nearly ten years in public policy analysis projects, he coordinated many projects focusing on policy evaluation and development. He is the member of IPMA Poland and audit committee of Polish Evaluation Society.

Having cooperated with many public institutions on both regional, country and international level he gathered extensive experience both as manager and expert. Moreover, his excellent methodological background and critical thinking skills are invaluable in tasks involving data analysis, programme and project planning, monitoring and evaluation.

Chosen publications:

Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska (2013) Researching the Impact of ERASMUS on European Identification – The Proposal of a Conceptual Framework (in:) "The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?" (Ed. B. Feyen, E. Krzaklewska) Peter Lang, Frankfurt, Germany

Seweryn Krupnik (2012) Investment Grants for Enterprises - Programme Theory Evaluation (in:) "Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland" (Ed. J. Pokorski), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw 

Seweryn Krupnik (2012) Evaluating the Social Mechanism of Investment Subsidies Using an Abductive Approach, Evaluation, October, vol. 18 no. 466-476

Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka (2011) Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki i kluczowe wyzwania, Ekonomia Społeczna (3)

Jarosław Górniak, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010)  Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna (w:) "Polski Rynek Pracy: Prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 66-122

Maciej  Frączek, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010) Analiza i wnioskowanie (w:) "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 83-136 

Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk (2009) Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce (w:) Zarządzanie Publiczne 3(9)

Seweryn Krupnik (2008) Działanie prorozwojowe? Studium działania 2.3 SPO - WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efektu netto, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera, Kraków

Małgorzata Dudziak, Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik, Barbara Worek (2008) Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce: szanse i wyzwania. (w:) „Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski." (red. J. Górniak, B. Worek), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków

Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska, Barbara Worek (2008) Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce (w:) „Ekonomia Społeczna" (red. J. Hausner, A. Giza – Poleszczuk), Warszawa

Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik (2007) Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex – post (w:) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza.". (red. A. Haber) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Seweryn Krupnik Marketing jako działanie społecznotwórcze (2006), Marketing i Rynek (11)

Chosen research projects:

2012 - 2015 " SPIN: Model of Innovation Transfer in Malopolska", Małopolska Voivodship,

2011 " Metaevaluation of Researches Concerning Evaluation of Project Selection Criteria in Operational Programmes", Ministry of Regional Development

2010 " ‘Identification and Evaluation of Barriers in Carrying out Investment Projects within the 2.2. B MRPO Investment Projects of R&D Range Enterprises Scheme", Małopolska Voivodship

2010 "Monitoring of Social Enterprises in Malopolska", Regional Center for Social Policy in Krakow,

2009 - 2010 "Observatory of Regional Labour Markets", Employers of Poland,

2009 "Development of Research Tools for the On-going Evaluation of Measure 2.2.1 Sectoral Operational Programmme - Improvement of the Competitiveness of Enterprises", Polish Agency for Enterprise Development

2008 - 2009 " Diagnosis of Sectoral Social Dialogue in Poland ", Ministry of Labour and Social Policy

2008 "Use of the Theory-Driven Evaluation and Analysis of Net Effect in Evaluation of Investment Subsidies for Small and Medium Companies",Ministry of Regional Development,

2008 " Development of Research Tools for the On-going Evaluation of Measures 2.1 and 2.2 Operational Programme Human Capital", Polish Agency for Enterprise Development

2008 "ESN Survey: Exchanging Cultures", Erasmus Student Network AISBL,  http://www.esn.org/survey/

Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska (2013) Researching the Impact of ERASMUS on European Identification – The Proposal of a Conceptual Framework (in:) "The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?" (Ed. B. Feyen, E. Krzaklewska) Peter Lang, Frankfurt, Germany

Seweryn Krupnik (2012) Investment Grants for Enterprises - Programme Theory Evaluation (in:) "Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland" (Ed. J. Pokorski), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw 

Seweryn Krupnik (2012) Evaluating the Social Mechanism of Investment Subsidies Using an Abductive Approach, Evaluation, October, vol. 18 no. 466-476

Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka (2011) Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki i kluczowe wyzwania, Ekonomia Społeczna (3)

Jarosław Górniak, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010)  Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna (w:) "Polski Rynek Pracy: Prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 66-122

Maciej  Frączek, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010) Analiza i wnioskowanie (w:) "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 83-136 

Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk (2009) Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce (w:) Zarządzanie Publiczne 3(9)

Seweryn Krupnik (2008) Działanie prorozwojowe? Studium działania 2.3 SPO - WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efektu netto, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera, Kraków

Małgorzata Dudziak, Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik, Barbara Worek (2008) Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce: szanse i wyzwania. (w:) „Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski." (red. J. Górniak, B. Worek), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków

Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska, Barbara Worek (2008) Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce (w:) „Ekonomia Społeczna" (red. J. Hausner, A. Giza – Poleszczuk), Warszawa

Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik (2007) Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex – post (w:) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza.". (red. A. Haber) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Seweryn Krupnik Marketing jako działanie społecznotwórcze (2006), Marketing i Rynek (11)