Mr Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych. Obecnie doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz student Psychologii UJ. Uczestnik programu studiów w zakresie Pomiaru Edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki sprawców przestępstw seksualnych, metod pomiaru dewiacyjnych preferencji seksualnych oraz metodologii badań społecznych.

Wybrane publikacje

Banaś P., Kasparek K. (2010). Deficyty w zakresie funkcji zarządczych i uwagi u sprawców przestępstw agresywnych. [w:] M. H. Golka i K. Paluszkiewicz. [red]. 6. Poznańskie Forum Kognitywistyczne: Teksty Pokonferencyjne nr 5.

Banaś P., Kasparek K. (2012). Neuropoznawcze modele przestępczości i ich zastosowanie w psychologii sądowej na przykładzie diagnostyki dewiacyjnych preferencji seksualnych. Wydawnictwo UJ, Kraków.       

Kasparek K., (2010), Co wiemy o ekshibicjonizmie?, [w:] R.  Polczyk, K. Dukała [red], Przestępstwa Seksualne z Perspektywy Psychologicznej i Prawnej, AT Group, Kraków

Kasparek K., Gierowski J.K., (w druku). Obecny stan wiedzy w zakresie redukcji recydywy seksualnej na tle polskich regulacji dotyczących postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych, Psychiatria i Psychologia Sądowa.