Patrycja Antosz, PhD

   

PhD candidate in the Department of Sociology, Economy, Education and Methods of Social Research at the Institute of Sociology as well as SET Interdisciplinary PhD program (both at Jagiellonian University). She graduated from the Jagiellonian University with the degree in sociology and in psychology. 

Her research interests concentrate on the subjects of sociology of organizations and decision-making processes. She is a consultant for the Malopolska Translational Medicine Centre (as a part of the project SPIN - Model of innovation transfer in Malopolska) and an sampling expert in for Human Capital Balance project.

 At the Institute of Sociology at the Jagiellonian University she lectures on quantitative methodology. She is also interested in agent-based simulations.

E-mail: patrycja.antosz(at)uj.edu.pl

Selected publications

Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa

Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie dolnośląskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa

Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie małopolskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa

Antosz, P., Adamczyk, M., 2013, "Polityka gospodarowania odpadami", w: Zawicki, M. (ed.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN: 978-83-208-2089-8

Antosz, P. ,2012, "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", CEAPP UJ, Kraków, ISBN:

Antosz, P., Drożdżak Z., Felcis W., 2012, „Kultura ewaluacyjna w Polsce", Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, 2(18)/2012, s. 9-19, doi: 10.4467/20843968ZP. 12.007.0531

Antosz, P., Drożdżak Z., Felcis W., 2012, „Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych.", Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, 1(17)/2012, s. 23-35, doi: 10.4467/20843968ZP.12.002.0526

Antosz P., Drożdżak Z., Górniak J., Orkisz W., Worek B., 2010, „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance", Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Selected research projects

  • 2014 - obecnie "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce", Województwo Małopolskie

  • 2013- obecnie "Bilans kapitału Ludzkiego", PARP

  • 2012 – 2013 "Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce w 2012 roku", Województwo Małopolskie

  • 2011 - 2012 "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  • 2010 „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności. Analiza w kontekście realizacji zasady good-governance." na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, III Konkurs Grantowy „Fundusze europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności"