Skip to main content

How can we be of help?

Our primary activities concentrate on:

 • conducting social and economic research based on the most up-to-date scientific standards,
 • writing expert reports and evaluations,
 • performing training workshops and other forms of expert support.

Our offer is primarily aimed at public administration and scientific entities. Nonetheless, we also cooperate with private sector institutions and with NGO's. Our work is funded both by public funds and private capital.

 • Main research topics that we specialize in include:
 • Labour market,
 • Human capital,
 • Research and development, innovation policies,
 • Ageing,
 • Public policy analysis,
 • Epidemiology and public health,
 • Research methodology and statistics,
 • Social exclusion.

We are also experienced in other areas. Please do not hesitate to ask. 

Advantages of working with us

At work, we use the most up-to-date scientific and expert knowledge on social research and evaluation. Our main advantage is the proficiency of applying advanced quantitative and qualitative research and data analysis techniques. We constantly train in the best scientific and research institutions in the world (among others in University of Michigan, Ann Arbor, USA; University of Washington, Seattle, USA). As a result, our experience is combined with the state of the art scientific knowledge and a fresh perspective towards new challenges. As the same time the academic status and experience in conducting large-scale projects guarantee quality, relevance and usability of results. 

W jakich obszarach realizujemy badania i analizy?

Najważniejsze obszary, w których podejmujemy się badań i analiz, to m.in.:

 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki
 • Polityki innowacyjności
 • Analiza polityk publicznych
 • Epidemiologia społeczna i zdrowie publiczne
 • Starzenie się ludności
 • Wykluczenie społeczne
 • Badania i rozwój
 • Metody badawcze i statystyka
 •  

Jakie atuty ma nasza działalność?

W naszej pracy wykorzystujemy najnowszą, specjalistyczną wiedzę z zakresu badań społecznych i ewaluacyjnych. Naszym atutem jest biegłość stosowania zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod badawczych oraz technik statystycznej analizy danych. Ciągle kształcimy się w najlepszych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich na świecie (m.in. University of Michigan, Ann Arbor, USA; Uniwersity of Washington, Seattle, USA). Efektem jest unikalne połączenie doświadczenia z najbardziej aktualną wiedzą ekspercką i świeżym podejściem do nowych wyzwań.Jednocześnie uniwersytecki status jednostki oraz doświadczenie zespołu w realizacji dużych projektów badawczych są gwarancją jakości, trafności oraz użyteczności wyników badań i ekspertyz prowadzonych metodą naukową.

Do kogo kierujemy ofertę?

Nasza oferta skierowana jest głównie do administracji publicznej i jednostek naukowych, ale chętnie podejmujemy współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, a także z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zarówno projekty z zakresu funduszy europejskich, jak i środków własnych jednostek zlecających.