dr Zuzanna Angehrn (Drożdżak)

Doktor socjologii i zdrowia publicznego, specjalistka z dziedziny epidemiologii społecznej. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz informatyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiowała także w Antioch College (USA), na University of Washington, School of Public Health (USA) oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ. Laureatka Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego SCIEX oraz programu grantowego Narodowego Centrum Nauki.

Konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna" w projekcie SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce, w latach 2012-2014 ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. Recenzentka w takich czasopismach naukowych jak „The International Journal for Equity in Health" oraz „Global Public Health".

W Instytucie Socjologii UJ prowadziła zajęcia z metodologii badań społecznych i zaawansowanej wielowymiarowej analizy danych. Zajmuje się także planowaniem badań epidemiologicznych oraz analizą ich wyników.

 

E-mail: zuzanna.drozdzak(at)uj.edu.pl

 

Wybrane publikacje

Drożdżak, Z., & Turek, K. (2016). Retirement and perceived social inferiority strongly link with health inequalities in older age: decomposition of a concentration index of poor health based on Polish cross-sectional data. International journal for equity in health, 15(1), 1.

Drozdzak, Z. (2015). Advances and challenges of social epidemiology – the social determinants of health revisited (literature review). Studia Socjologiczne, (4), 127.

Kozioł, D., Gluszek, S., Matykiewicz, J., Lewitowicz, P. & Drozdzak, Z. (2015). Comparative analysis of selected scales to assess prognosis in acute pancreatitis/L'analyse comparative d'échelles sélectionnées pour évaluer le pronostic de pancréatite aiguë. The Canadian Journal of Gastroenterology & Hepatology, 29(6), 299.

Drożdżak, Z., Lamura G., Melchiore, G., Perek-Białas, J., Principi, A., 2013, „Long term-care in Poland and Italy", [in:] Ervik, R., Skogedal, T., (eds.) The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe, Edward Elgar, 2013

Drożdżak, Z., Jelonek, M., 2011, „Projektowanie i realizacja badań sondażowych", Wyższa Szkoła Europejska, Kraków (skrypt akademicki)

Antosz P., Drożdżak Z., Górniak J., Orkisz W., Worek B., 2010, Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Wybrane projekty

  • 2014 – 2016 "Wpływ międzypokoleniowej mobilności społecznej na zdrowie. Analiza mechanizmu społecznego na przykładzie Polski."
  • 2012 - 2014 "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce", Województwo Małopolskie
  • 2011 - 2012 "Policy Ideas and Practice of Active Ageing in Europe, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences; Bergen, Norwegia
  • 2010 „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności. Analiza w kontekście realizacji zasady good-governance." na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, III Konkurs Grantowy „Fundusze europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności"