Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

O CEAPP


 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zajmuje się również szkoleniami i wsparciem eksperckim, głównie dla administracji publicznej, świata nauki i biznesu. Centrum związane jest z Zakładem Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, współpracuje również ze specjalistami z zewnątrz.

Misja Centrum

 1. Prowadzenie badań nad kluczowymi problemami współczesnego społeczeństwa.
 2. Dostarczanie wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie analiz, projektowania i realizacji polityk publicznych.
 3. Upowszechnianie najwyższych standardów metodologii badań.

Główne działania

 1. Prowadzenie badań własnych i realizacja projektów zleconych.
 2. Działalność konsultacyjno-doradcza i szkoleniowa dla administracji publicznej, biznesu, świata nauki i sektora pozarządowego.
 3. Rozwój naukowy członków CEAPP, a także rozwój sieci współpracowników i ekspertów zewnętrznych. Współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą.
 4. Wprowadzanie do debaty publicznej i dyskursu naukowego wyników prowadzonych badań.

Obszary działań CEAPP

 • Rynek pracy
 • Kapitał ludzki
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Starzenie się ludności
 • Analiza polityk publicznych
 • Epidemiologia społeczna i zdrowie publiczne
 • Metody badawcze i statystyka
 • Wykluczenie społeczne