Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI CEAPP UJ

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko stypendysty/stypendystki w projekcie badawczym Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje w CEAPP UJ

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji konkursowej na stanowisko
doktoranta w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/HS5/04238 OPUS NCN pt. 
"Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów
przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej
na teorii zbiorów"
 OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki stypendystką została:

Pani Monika Woźniak
Serdecznie gratulujemy

Konkurs rozstrzygnięty - konkurs na stanowisko Doktoranta w projekcie OPUS NCN

Konkurs rozstrzygnięty -
konkurs na studia doktoranckie/stanowisko Doktoranta w projekcie OPUS NCN

(Ogłoszenie archiwalne)

Konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/35/B/HS5/04238 pt. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowoskutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów na okres 21 miesięcy (X 2020 – VI 2022) z możliwością kontynuowania studiów po zakończeniu projektu w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Streszczenie projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/466427-pl.pdf

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie przez okres trwania projektu. Procedura konkursowa oraz sam udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem:

 Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dr hab. Jolanty Perek-Białas (prof. UJ),

 Kierownika projektu, dr Seweryna Krupnika.

Opis zadań w projekcie:
Udział w pracach badawczych (konceptualizacja i operacjonalizacja), przegląd literatury, projektowanie narzędzi badawczych, realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, analiza danych jakościowych i ilościowych, pisanie raportu i artykułów naukowych

Wymagania:
 ukończone studia związane z tematyką projektu
 dobra znajomość MsOffice
 znajomość programów do jakościowej i ilościowej analizy danych
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
 umiejętności pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy
 komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
 zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami
 doświadczenie z udziału w projektach ewaluacyjnych związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw i opracowywaniem raportów z badań
 doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:
 osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym


Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.plceapp@uj.edu.pl do dnia 16.08.2020 r.
W tytule maila proszę wpisać: OPUS NCN - stanowisko Doktoranta w projekcie
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail. 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie w wersji pdf 

Udział ekspertów CEAPP w inicjatywach na rzecz jakości kształcenia i innowacji

Eksperci CEAPP uczestniczą w inicjatywach mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz wspierania innowacji społecznych. 

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ została powołana na reprezentantkę środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych i dokonania oceny Kart Innowacji Społecznej oraz wyboru Innowacji Społecznych w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Dr hab. Barbara Worek jest zaangażowana jako przedstawicielka CEAPP w Radzie ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, której zadaniem jest działanie na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe przy współudziale przedsiębiorców oraz reagowanie na zmiany w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe. Udział w Radzie daje szansę na uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnych standardów jakości usług rozwojowych, wsparcia procesów uczenia się i procesu szkoleniowego, rozwoju systemu edukacji, standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

TELEFONUJ DO SENIORA

Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają do włączenia się do akcji TELEFONUJ DO SENIORA. Idea akcji polega na tym, że studenci/tki (jak również doktoranci/tki, pracownicy UJ) zgłaszają się przez formularz do akcji, zostawiają nr telefonu (ewentualnie mogą też wykazać czy chcą działać w wolontariacie np. pomocy przy zakupach). 

Link do formularza: https://tiny.pl/tzrw8

Numery i imiona studentów/tek są przekazywane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta, która będzie zbierać z kolei zgłoszenia od osób starszych (samotnych, niewychodzących obecnie z domu) aby ktoś do nich dzwonił codziennie (na rozmowę, wraz z ustaleniem czy czegoś nie potrzebują).
Student/ka: otrzymuje nr telefonu do konkretnej osoby i powołując się na akcję można od razu rozpocząć rozmowy - każdego dnia 1x (ważne: każdego dnia, aby wiadomo było, że się nie zapomniało o drugim człowieku).

Wiele osób jest zamkniętych w domach, siedzi w nich samotnie, nie wychodzi nigdzie, zostaje im tylko telefon i możliwość rozmowy w ten sposób z drugą osobą, nie mają Internetu. Jest niezwykle ważne, aby kontaktować się mimo tych ograniczeń, aby wszyscy wiedzieli, że nie są zostawieni sami sobie. Może być tak, że pojawią się jakieś potrzeby i wtedy można wskazać, doradzić, zorganizować załatwienie pewnych spraw nawet na odległość (np. dowóz posiłku, zakupy, organizacja leków itp.).

Więcej o akcji na stronie Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ


 

PONIŻEJ INFORMACJE DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH AKCJĄ: 
Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają osoby starsze i samotne, nie opuszczające domów ze względu na epidemię koronawirusa, do skorzystania z możliwości codziennej wspierającej rozmowy telefonicznej  w ramach akcji.

Osoby, które samotnie przebywają w domach i chciałyby codziennie o uzgodnionej porze porozmawiać przez telefon z miłą studentką lub studentem proszone są o podanie swego imienia i numeru telefonu, dzwoniąc lub przesyłając SMS na numer 797 905 860. To numer Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która pomaga studentom i pracownikom UJ zrealizować to przedsięwzięcie. 

Rozmowa z przyjaźnie nastawioną osobą może przynieść wiele satysfakcji, pozwoli poczuć, że nie jesteśmy sami, doda otuchy i sprawi, że poczujemy się lepiej. Łatwo wyobrazić sobie, że seniorzy staną się mentorami swoich telefonicznych opiekunów.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprasza:
Link do informacji dla osób starszych na stronie Urzędu Miasta Krakowa

Zarządzenia Rektora UJ ws. trybu pracy UJ w związku z zapobieganiem Covid-19

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Rektora UJ w sprawie organizacji pracy w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu Covid-19: 

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. 
Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 r. 
Komunikat nr 8 Kanclerza UJ 
Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 marca 2020 r. 
Ogłoszenia Działu Współpracy Międzynarodowej w związku z koronawirusem

Aktualne ogłoszenia na stronie BIP UJ 

Dyżury w biurze CEAPP:
Poniedziałki, środy - 8:00-16:00
Wtorki, czwartki - 7:30-14:30

W pilnych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. kom. +48 601 460 613 lub halszka.siudak@uj.edu.pl, regina.skiba@uj.edu.pl. 

Akcja #ujdlaszpitala

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się do akcji społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego #ujdlaszpitala!
 
W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Pokażmy, że jesteśmy solidarni jako wspólnota akademicka z chorymi i personelem medycznym z naszego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Więcej informacji o akcji

Relacja z XIII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej w Krakowie

W dniach 9-10 grudnia w Krakowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Tematami konferencji były przyszłość ewaluacji, polityka spójności i przygotowanie do perspektywy 2021-2027, innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna regionów UE.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z przyszłością i miejscem ewaluacji, przygotowaniami do nowego okresu programowania w ramach polityki spójności UE, założenia polityki środowiskowej, wsparcie małych i średnich miast, temat aktywizacji zawodowej oraz roli ewaluacji w projektowaniu polityk publicznych UE.

Odbyły się liczne panele dyskusyjne podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi ujęciami tematyki związanej z pięcioma nowymi celami polityki spójności na lata 2021-2027. Dyskutowano na temat przyszłości ewaluacji, rozwiązań instytucjonalnych oraz rozwoju metodologii badawczych.

Więcej informacji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

Agenda konferencji

Prezentacje/ Materiały z konferencji

Nagrania z konferecji

Warsztaty "Healthy ageing in cities and regions: inspiring examples to frame the future"

Warsztaty "Healthy ageing in cities and regions: inspiring examples to frame the future" dotyczące tematyki zdrowego starzenia w miastach i regionach i inspirujących przykładów dla kształtowania przyszłości.

W dniu 9 października br. w Brukseli (Belgia) odbyły się warsztaty z udziałem Kierownika CEAPP UJ dr hab. Jolantą Perek-Białas dotyczące tematyki starzenia się w Europie. 

Warsztaty dotyczyły potrzeb w zakresie zarządzania na wszystkich poziomach organizacji życia społecznego i kształtowania sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa odpowiadającego na potrzeby każdego poziomu wiekowego. Warsztaty miały pomóc miastom i regionom wykorzystać potencjał starszego pokolenia oraz pokazać sposoby na przezwyciężanie wyzwań jakie zurbanizowane środowisko stawia przed starszymi osobami. Warsztaty były okazją do dyskusji nad sukcesami i barierami, pokazania inspirujących przykładów oraz miały dostarczyć regionalnym władzom rekomendacji dotyczących wzmacniania polityki zdrowego starzenia i rozwijania przyjaznych starzeniu miast i społeczności. 

Warsztat został zorganizowany przez ESPON ACPA (Adapting European Cities to Population Ageing, Policy Challenges and Best Practices), European Covenant on Demographic Change and The ADVANTAGE. 

Więcej informacji na stronie: https://www.espon.eu/ewrc2019-healthy-ageing