Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI CEAPP UJ

Debata: Kompetencje a kultura organizacyjna na podstawie badań Bilansu Kapitału Ludzkiego - 11.12.2020

Zapraszamy do udziału w debacie z udziałem ekspertów CEAPP UJ: 
Kompetencje a kultura organizacyjna na podstawie badań Bilansu  Kapitału Ludzkiego - 11.12.2020 r.

Rejestracja: www.webinariumparp.pl/

Spotkanie upowszechniające wyniki badania "Bilans Kapitału Ludzkiego" - 4 grudnia 2020 r.

Spotkanie upowszechniające wyniki badania "Bilans Kapitału Ludzkiego" - 4 grudnia 2020 r. 

Jak uczą się dorośli Polacy
Wpływ pandemii na sposoby uczenia się i ofertę instytucji rozwojowych


organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
on-line 4 grudnia 2020 r. w godzinach 9:50-13:00


Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia na podstawie raportu Bilans Kapitału Ludzkiego:


- Czego dorośli Polacy nauczyli się w ciągu ostatnich 10 miesięcy? Co odkryliśmy dzięki COVID-19 w sferze edukacji (szczególnie uczenia się osób dorosłych)?

- Jakie wyzwania w miejscu pracy niosą nowe formy uczenia się? Jak dorośli Polacy/pracodawcy sobie z nimi radzą?

- Jakie są skutki COVID-19 – dla różnych podmiotów sektora szkoleniowo – rozwojowego?

- Najbardziej popularne usługi rozwojowe i formy ich świadczenia przed i w trakcie pandemii (zmiany, różnice, podobieństwa)??


AGENDA

9.50-10.00
Rejestracja uczestników (wirtualna poczekalnia)

10:00 – 10:10
Wprowadzenie do tematu spotkania - Monika Dawid-Sawicka, Ekspertka rynku pracy; Anna Tarnawa, kierownik sekcji badań Departament Analiz i Strategii PARP

10:10 – 10:25
Aktywność edukacyjna Polaków w 2019 r. Prezentacja wyników badań Bilans Kapitału Ludzkiego
dr hab. Barbara Worek prof.UJ - ekspertka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:25 -10:50
Panel dyskusyjny - Uczenie się dorosłych Polaków - doświadczenia przed i w trakcie pandemii

EKSPERTKI/ EKSPERCI :
Anna Borzeszkowska - Dyrektor HR Polska w Mondi Group;
Anna Gruszecka – Trener Biznesu w Talent Diversity;
Edyta Paul – Change Pilot w REHAU;
Piotr Piasecki - Prezes Zarządu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Aleksandra Berg-Koza - Kierownik sekcji komunikacji i rozwoju systemu Bazy Usług Rozwojowych PARP

10:50 – 11:15
Sektor szkoleniowo-rozwojowy 2019. Prezentacja wyników badań Bilans Kapitału Ludzkiego
dr hab. Barbara Worek prof.UJ - ekspertka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

11:15 -11:30
Panel dyskusyjny - Wpływ pandemii na sektor szkoleniowo-rozwojowy i jego ofertę

EKSPERTKI/ EKSPERCI :
Anna Borzeszkowska - Dyrektor HR Polska w Mondi Group;
Anna Gruszecka – Trener Biznesu w Talent Diversity;
Edyta Paul – Change Pilot w REHAU;
Piotr Piasecki - Prezes Zarządu w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Aleksandra Berg-Koza - Kierownik sekcji komunikacji i rozwoju systemu Bazy Usług Rozwojowych PARP

11:30 – 13.00
Pytania do Ekspertów


Program spotkania dostepny na:
webinariumparp.pl

 

Zachęcamy do udziału w akcji "WSPIERAMY REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"

Zachęcamy do udziału w akcji
"WSPIERAMY REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"
 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ prowadzi akcję wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dla chętnych osób (studentek i studentów, doktorantów, doktorantek), które mogą odbierać telefony i przeprowadzać wstępną kwalifikację dla osób chcących oddać osocze. Czekamy na zgłoszenia osób, które będą mogły się podjąć takich działań. Wierzymy, że są na UJ osoby, które znajdą czas, aby choć na kilka godzin w tygodniu odciążyć zespół RCKiK w Krakowie.

Zachęcamy studentów i studentki UJ do zgłaszania się do udziału w akcji! 
 
Zgłoszenia pod linkiemhttps://tiny.pl/7sxxn

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr hab. Jolantą Perek-Bialas, prof. UJ:
tel. 12 663 29 62, e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
 
 
 

RAPORT KOŃCOWY - Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia MNiSW ws. warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym opracowanym w ramach badania BRADAR 
przy udziale ekspertów CEAPP pod kierownictwem dr Seweryna Krupnika

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Link: RAPORT KOŃCOWY BRADAR

Konkurs na dofinansowanie do 50 tys. zł na wczesny etap prac badawczych

CEAPP zachęca do zapoznania się z informacją na temat konkursu ogłoszonego na stronie CITTRU UJ: 

Centrum Transferu Technologii CITTRU w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie wczesnego etapu prac badawczych, których wynikiem będą rezultaty:

a.  konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego; lub

b.  umożliwiające powstanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji na telefon.

W ramach konkursu wybrane zostaną projekty, w których sfinansowane zostanie wykonanie prac badawczych, niezbędnych dla potwierdzenia zdolności patentowej innowacji, w tym jej użytkowych cech lub uzyskanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji, w szczególności bazującej na rezultatach badawczych z dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych lub informatycznych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Termin składania wniosków: 14.12.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły na stronie CITTRU

UJ koordynatorem projektu Erasmus+ “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies”

Projekt “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) będzie realizowany w konsorcjum z instytucjami zagranicznymi: Lifelong Learning Platform (Belgia), Bogazici Universitesi (Turcja), FREREF – Fondation des Regions Europeeennes pour la Recherche en Education et Enformation (Belgia), Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa Sociata (Włochy), Arcola Research (Wielka Brytania) oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inicjatywa COMORELP ma na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel stworzenie narzędzi do podejmowania trwałej wymiany doświadczeń oraz do systematycznego porównywania postępów  uczenia się przez całe życie w różnych regionach europejskich. Opracowanie i przetestowanie tych narzędzi zaplanowane jest jako pilotaż. Następnie zostaną one zarekomendowane Komisji Europejskiej, wraz z propozycją utworzenia Obserwatorium regionalnych polityk lifelong learning. Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: 1) przegląd polityk i praktyk wykonany poprzez autoewaluację partnerów;

2) zbiór kryteriów ewaluacji mogących służyć do oceny i samooceny rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie; 3) koncepcja platformy internetowej umożliwiającej wymianę doświadczeń;
4) rekomendacje dla decydentów regionalnych.

Kierownikiem/ Koordynatorem projektu jest dr hab. Barbara Worek, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ.
Budżet całego projektu wynosi: 412 310,00 euro (wartość dla UJ to ok. 67 tys. euro).

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty/stki w projekcie Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji konkursowej na stanowisko
doktoranta w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/HS5/04238 OPUS NCN pt. 
"Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów
przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej
na teorii zbiorów"
 OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki stypendystką została:

Pani Monika Woźniak
Serdecznie gratulujemy

Konkurs na stanowisko doktoranta rozstrzygnięty

Ogłoszenie archiwalne - konkurs rozstrzygnięty  
konkurs na studia doktoranckie/stanowisko
doktoranta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/35/B/HS5/04238 pt. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowoskutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów na okres 21 miesięcy (X 2020 – VI 2022) z możliwością kontynuowania studiów po zakończeniu projektu w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Streszczenie projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/466427-pl.pdf

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie przez okres trwania projektu. Procedura konkursowa oraz sam udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem:
 Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dr hab. Jolanty Perek-Białas (prof. UJ),
 Kierownika projektu, dr Seweryna Krupnika.

Opis zadań w projekcie:
Udział w pracach badawczych (konceptualizacja i operacjonalizacja), przegląd literatury, projektowanie narzędzi badawczych, realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, analiza danych jakościowych i ilościowych, pisanie raportu i artykułów naukowych

Wymagania:
 ukończone studia związane z tematyką projektu
 dobra znajomość MsOffice
 znajomość programów do jakościowej i ilościowej analizy danych
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
 umiejętności pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy
 komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
 zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami
 doświadczenie z udziału w projektach ewaluacyjnych związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw i opracowywaniem raportów z badań
 doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:
 osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym


Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 16.08.2020 r. W tytule maila proszę wpisać: OPUS NCN - stanowisko Doktoranta w projekcie. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail. 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie w wersji pdf 

Inicjatywy CEAPP na rzecz jakości kształcenia i innowacji

Eksperci CEAPP uczestniczą w inicjatywach mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz wspierania innowacji społecznych. 

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ została powołana na reprezentantkę środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych i dokonania oceny Kart Innowacji Społecznej oraz wyboru Innowacji Społecznych w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Dr hab. Barbara Worek jest zaangażowana jako przedstawicielka CEAPP w Radzie ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, której zadaniem jest działanie na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe przy współudziale przedsiębiorców oraz reagowanie na zmiany w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe. Udział w Radzie daje szansę na uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnych standardów jakości usług rozwojowych, wsparcia procesów uczenia się i procesu szkoleniowego, rozwoju systemu edukacji, standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

TelefonUJ do seniora

Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają do włączenia się do akcji TELEFONUJ DO SENIORA. Idea akcji polega na tym, że studenci/tki (jak również doktoranci/tki, pracownicy UJ) zgłaszają się przez formularz do akcji, zostawiają nr telefonu (ewentualnie mogą też wykazać czy chcą działać w wolontariacie np. pomocy przy zakupach). 

Link do formularza: https://tiny.pl/tzrw8

Numery i imiona studentów/tek są przekazywane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta, która będzie zbierać z kolei zgłoszenia od osób starszych (samotnych, niewychodzących obecnie z domu) aby ktoś do nich dzwonił codziennie (na rozmowę, wraz z ustaleniem czy czegoś nie potrzebują).
Student/ka: otrzymuje nr telefonu do konkretnej osoby i powołując się na akcję można od razu rozpocząć rozmowy - każdego dnia 1x (ważne: każdego dnia, aby wiadomo było, że się nie zapomniało o drugim człowieku).

Wiele osób jest zamkniętych w domach, siedzi w nich samotnie, nie wychodzi nigdzie, zostaje im tylko telefon i możliwość rozmowy w ten sposób z drugą osobą, nie mają Internetu. Jest niezwykle ważne, aby kontaktować się mimo tych ograniczeń, aby wszyscy wiedzieli, że nie są zostawieni sami sobie. Może być tak, że pojawią się jakieś potrzeby i wtedy można wskazać, doradzić, zorganizować załatwienie pewnych spraw nawet na odległość (np. dowóz posiłku, zakupy, organizacja leków itp.).

Więcej o akcji na stronie Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ


 

PONIŻEJ INFORMACJE DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH AKCJĄ: 
Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają osoby starsze i samotne, nie opuszczające domów ze względu na epidemię koronawirusa, do skorzystania z możliwości codziennej wspierającej rozmowy telefonicznej  w ramach akcji.

Osoby, które samotnie przebywają w domach i chciałyby codziennie o uzgodnionej porze porozmawiać przez telefon z miłą studentką lub studentem proszone są o podanie swego imienia i numeru telefonu, dzwoniąc lub przesyłając SMS na numer 797 905 860. To numer Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która pomaga studentom i pracownikom UJ zrealizować to przedsięwzięcie. 

Rozmowa z przyjaźnie nastawioną osobą może przynieść wiele satysfakcji, pozwoli poczuć, że nie jesteśmy sami, doda otuchy i sprawi, że poczujemy się lepiej. Łatwo wyobrazić sobie, że seniorzy staną się mentorami swoich telefonicznych opiekunów.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprasza:
Link do informacji dla osób starszych na stronie Urzędu Miasta Krakowa

Zarządzenia Rektora UJ ws. trybu pracy w związku z epidemią Covid-19

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Rektora UJ w sprawie organizacji pracy w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu Covid-19: 

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 r. 
Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 r. 
Komunikat nr 8 Kanclerza UJ 
Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 marca 2020 r. 
Ogłoszenia Działu Współpracy Międzynarodowej w związku z koronawirusem

Aktualne ogłoszenia na stronie BIP UJ 

Dyżury w biurze CEAPP:
Poniedziałki, środy - 8:00-16:00
Wtorki, czwartki - 7:30-14:30

W pilnych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, tel. kom. +48 601 460 613 lub halszka.siudak@uj.edu.pl, regina.skiba@uj.edu.pl. 

Akcja #ujdlaszpitala

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się do akcji społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego #ujdlaszpitala!
 
W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Pokażmy, że jesteśmy solidarni jako wspólnota akademicka z chorymi i personelem medycznym z naszego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Więcej informacji o akcji

Relacja z XIII Międzynarodowej konferencji ewaluacyjnej w Krakowie

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Tematami konferencji były przyszłość ewaluacji, polityka spójności i przygotowanie do perspektywy 2021-2027, innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna regionów UE.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z przyszłością i miejscem ewaluacji, przygotowaniami do nowego okresu programowania w ramach polityki spójności UE, założenia polityki środowiskowej, wsparcie małych i średnich miast, temat aktywizacji zawodowej oraz roli ewaluacji w projektowaniu polityk publicznych UE.

Odbyły się liczne panele dyskusyjne podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi ujęciami tematyki związanej z pięcioma nowymi celami polityki spójności na lata 2021-2027. Dyskutowano na temat przyszłości ewaluacji, rozwiązań instytucjonalnych oraz rozwoju metodologii badawczych.

Więcej informacji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

Agenda konferencji
Prezentacje/ Materiały z konferencji
Nagrania z konferecji