Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Pierwszy BKL realizowany był w latach 2009- 2015. I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).

Od 2016 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu badania. W jego ramach przeprowadzone zostaną łącznie 3 fale badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach) oraz 3 dodatkowe fale badań panelowych, które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy (patrz rysunek poniżej) i tzw. badania branżowe (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla 3 wybranych branż/sektorów: finanse, turystyka i IT.

II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022) składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż).Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (metodologia).

Ogólny plan badań (BKL II edycja)