Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Konferencja Bilans Kapitału Ludzkiego w Warszawie 17 września 2019 r.


17 września br. w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca najnowsze dane projektu Bilans Kapitału Ludzkiego - „Kompetencje pracowników – stan obecny i wyzwania rynkowe”

Podczas konferencji prezentowano dane dotyczące zmian na rynku pracy oraz wymagań przedsiębiorców. 
Czy wiesz, że na jednego przedstawiciela pokolenia X (urodzeni między 1965 a 1979 r.) przypada ponad trzech millenialsów, dla których umowy cywilno-prawne są głównym źródłem utrzymania oraz, że pracujący w ten sposób millenialsi poświęcają na tę działalność więcej czasu niż osoby z pokolenia X?

Poruszono temat zmian na rynku pracy związanych z rosnącym udziałem pracowników młodszych „millenialsów”  i starszych „50+” oraz wymagań, jakie stawiają pracownikom przedsiębiorcy pod kątem pożądanych kompetencji  i samooceny pracowników względem tych wymagań.

Zaprezentowano najnowsze wyniki projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) - jednego z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/konferencjabkl
 
 

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Pierwszy BKL realizowany był w latach 2009- 2015. I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.).

Od 2016 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu badania, który zakończy się w 2023 r. (okres realizacji 17/04/2016 - 31/12/2023). W jego ramach przeprowadzone zostaną łącznie 3 fale badań przekrojowych (badania sondażowe na dużych próbach) oraz 3 dodatkowe fale badań panelowych, które dadzą ogólny wgląd w sytuację na rynku pracy (patrz rysunek poniżej) i tzw. badania branżowe (łączone badania jakościowe i ilościowe), które dostarczą pogłębionych informacji dla 3 wybranych branż/sektorów: finanse, turystyka i IT.

II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022) składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż).Szczegółowe informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2022 (metodologia).


Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

Ogólny plan badań (BKL II edycja)