dr Piotr Prokopowicz

Doktor nauk humanistycznych, absolwent socjologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Asystent naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, koordynator Zespołu ds. Monitoringu Wdrażania Strategii Rozwoju UJ, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Cologne Business School. Od roku 2010 współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych narzędzi diagnozy i rozwoju kompetencji z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Koordynator merytoryczny projektu badającego kluczowe kompetencje menedżerskie ponad stu menedżerów najwyższego szczebla w Polsce. Współautor książek "Pełna partycypacja w zarządzaniu", „Kompetencyjne testy sytuacyjne" oraz wielu narzędzi diagnostycznych, badających kulturę organizacji. Pracując jako konsultant dla Great Place to Work Institute Europe w Kopenhadze brał udział w przygotowaniu listy 100 najlepszych pracodawców w Europie oraz Ameryce Południowej. Członek North American Gaming and Simulation Association oraz International Sociological Association.

Zainteresowania naukowe: antropologia organizacji, diagnoza i rozwój organizacji, psychometria, psychologia rekrutacji i selekcji, determinanty sukcesu menedżerskiego, strategia organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, efektywność gier symulacyjnych w praktyce szkoleniowej.

Wybrane publikacje

Prokopowicz, P., Żmuda, G., Król, M. (2014). Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników – teoria i zastosowanie.  Warszawa: Wolters Kluwer.

Żmuda, G., Prokopowicz, P. i Król, M. (2014, w druku). The Sustainable Gamer: Developing Corporate Social Responsibility Through Games. W: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (red.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.

Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2014; w druku). Corporate Social Policy, the Meaning of Work and Applicant Attraction: A Cognitive Perspective, in: O'Riordan, L., Heinemann, S., and Zmuda, P. (eds.) Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link - New Perspectives on Sustainable Management Solutions. Heidelberg/New York: Springer.

Novkovic, S., Prokopowicz, P., Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms, Volume 13, Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.

Prokopowicz, P. (2011). Gods in Our Mind. Berlin: Lambert Academic Publishing.

Novkovic, S., Prokopowicz, P., Stocki, R. (2010). Total Participation in Worker Co-Operatives: Theory, Measures and Impacts. Proceedings of the 40th Atlantic Schools of Business Conference. Halifax, Saint Mary's University, Canada.

Prokopowicz, P. (2009). Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs. Nowy Sącz Academic Review, 5.

Stocki, R., Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Kraków: Wolters Kluwer.

Wybrane projekty

2013 „Bilans kompetencji branży energetycznej, lifescience, budownictwa pasywnego i energooszczędnego oraz wybranych sektorów branży Kreatywnej w Krakowie", Urząd Miasta Krakowa

2012 „Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie", Urząd Miasta Krakowa

Zobacz także

Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie
Strona firmowa
Evidence is business