Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Summer School PONAD

O Szkole Letniej PONAD

Szkoła letnia PONAD to wspólna inicjatywa Fundacji Idea Rozwoju oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Jest częścią szerzej zakrojonej inicjatywy mającej na celu doprowadzenie do wzrostu znaczenia evidenced-based-policy w Polsce poprzez upowszechnianie wyników badań, metod badawczych i narzędzi służących gromadzeniu i komunikacji dowodów.

Analizy kontrfaktyczne to jedno z najważniejszych podejść do ewaluacji ex-post rekomendowanych przez Komisję Europejską w obecnej perspektywie finansowania. Między innymi, zgodnie z wytycznymi KE, w ramach każdej ewaluacji ex-post programu operacyjnego należy rozważyć  wykorzystanie podejścia kontrfaktycznego. Dlatego zamawianie i realizowanie ewaluacji wykorzystujących to podejście stanie się w niedługim czasie kompetencją niezbędną dla osób zatrudnionych w organizacjach zlecających i realizujących ewaluację.

Szkoła letnia PONAD to niemal 50 godzin praktycznych zajęć  przygotowanych dla osób chcących zamawiać lub przeprowadzać ewaluacje wykorzystujące analizy kontrfaktyczne. Zapraszamy do udziału pracowników administracji publicznej zajmujących się ewaluacją, ewaluatorów jak i osoby, które rozważają zajęcie się ewaluacją. Ze względu na wykorzystanie innowacyjnych metod i technik badawczych, zapraszamy także przedstawicieli świata akademickiego zainteresowanych wykorzystaniem podejścia quasi-eksperymentalnego do badania rzeczywistości.

Po ukończeniu szkoły

Uczestnicy będą:

  • rozumieli logikę podejścia kontrfaktycznego i jego znaczenia dla ewaluacji opartej na dowodach;
  • wiedzieli jak zamawiać, realizować i odbierać ewaluacje wykorzystujące analizy kontrfaktyczne w sposób
  • użyteczny i interesujący dla odbiorców wyników badań;
  • znali różne metody i techniki analizy danych związanych z podejściem kontrfaktycznym;
  • potrafili przeprowadzić podstawowe analizy;
  • znali wyzwania związane z przeprowadzaniem analiz w Polsce;
  • wiedzieli jak połączyć analizy kontrfaktyczne z ewaluacją opartą na teorii programu w sposób zwiększający
  • trafność badań i użyteczność wniosków i rekomendacji.

Jakich kompetencji oczekujemy od uczestników?

Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu statystyki, by wziąć udział w zajęciach szkoły letniej, jednak pewne przygotowanie w tym zakresie może okazać się pomocne, zwłaszcza podczas ostatnich dwóch dni szkoły. Program szkoły przewiaduje jednak dopasowanie poziomu zaawansowania zajęć do wiedzy uczestników szkoły. Dlatego też dla osób, które chcą osobiście realizować analizy kontrfaktyczne, przewidzieliśmy osobną ścieżkę . Pozostałe osoby w tym samym czasie będą miały możliwość rozwoju w obszarze analizy danych o charakterze jakościowym.