Przejdź do głównej treści

Organizatorzy Szkoły Letniej PONAD

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacującą się w planowaniu i realizacji ambitnych projektów badawczych obejmujących zagadnienia społeczne i gospodarcze. Szczególny nacisk kładziemy na dostarczanie praktycznych wniosków, rozwiązań i rekomendacji instytucjom odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Misją Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych jest:

  • Prowadzenie badań nad kluczowymi problemami współczesnego społeczeństwa.
  • Dostarczanie wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie analiz, projektowania i realizacji polityk publicznych. 
  • Upowszechnianie najwyższych standardów metodologii badań.

Fundacja Idea Rozwoju

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne. Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasad- nienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas, gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia. Nasza działal- ność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na pro mocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Celem Towarzystwa jest budowanie kultury ewaluacyjnej w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu oraz integrowanie środowiska osób zainteresowanych i zaangażowanych w procesy ewaluacji w Polsce. Towarzystwo jest moderatorem wielu spotkań, seminariów czy szkoleń o tematyce ewaluacyjnej, patronuje konferencjom naukowym związanym z obszarem jego działalności i organizuje Ogólnopolski Kongres Ewaluacji.

Firma Timberlake

Firma Timberlake została założona w 1982 w Wielkiej Brytanii i jest oficjalnym dystrybutorem Staty m.in. na terenie Polski. Dzięki długoletniemu doświadczeniu jesteśmy wiodącym dystrybutorem Staty oferującym wsparcie dla użytkowników Staty. Stata jest zintegrowanym oprogramowaniem statystycznym, zawierającym wszystko, co profesjonaliści potrzebują do analizy statystycznej, zarządzania danymi, wizualizacji grafucznej i statystycznego programowania. Jest to oprogramowanie całościowe - nie potrzeba dokupować osobnych modułów. Wszystko w jednym pakiecie. Stata to oprogramowanie dokładne, intuicyjne, potężne, całościowe.