Przejdź do głównej treści

Organizatorzy Szkoły Letniej PONAD

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych jest jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacującą się w planowaniu i realizacji ambitnych projektów badawczych obejmujących zagadnienia społeczne i gospodarcze. Szczególny nacisk kładziemy na dostarczanie praktycznych wniosków, rozwiązań i rekomendacji instytucjom odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Misją Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych jest:

  • Prowadzenie badań nad kluczowymi problemami współczesnego społeczeństwa.
  • Dostarczanie wsparcia i wiedzy eksperckiej w zakresie analiz, projektowania i realizacji polityk publicznych. 
  • Upowszechnianie najwyższych standardów metodologii badań.

Fundacja Idea Rozwoju

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne. Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasad- nienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas, gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia. Nasza działal- ność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na promocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Celem Towarzystwa jest budowanie kultury ewaluacyjnej w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu oraz integrowanie środowiska osób zainteresowanych i zaangażowanych w procesy ewaluacji w Polsce. Towarzystwo jest moderatorem wielu spotkań, seminariów czy szkoleń o tematyce ewaluacyjnej, patronuje konferencjom naukowym związanym z obszarem jego działalności i organizuje Ogólnopolski Kongres Ewaluacji.

Firma Timberlake

Firma Timberlake została założona w 1982 w Wielkiej Brytanii i jest oficjalnym dystrybutorem Staty m.in. na terenie Polski. Stata jest zintegrowanym oprogramowaniem statystycznym do profesjonalnej analizy statystycznej, zarządzania danymi, wizualizacji graficznej i statystycznego programowania. Jest to oprogramowanie całościowe, nie trzeba kupować osobnych modułów.