Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja - Innowacje - Rynek pracy

Pracownicy administracyjni CEAPP

Mgr Dorota Pawluś

Starszy specjalista z obowiązkami koordynatora. Koordynator z wieloletnim stażem. W Uniwersyteckie Jagiellońskim zatrudniona od 2010 r. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych odpowiada za koordynację i nadzór organizacyjny projektów badawczych i naukowych. Obecnie odpowiedzialna za koordynację projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

e-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl
ul. Grodzka 52, pok. 68
31-044 Kraków
tel. 12 663 17 92 

Mgr Dorota Micek

W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych zajmuje się obsługą administracyjną projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).

e-mail: dorota.micek@uj.edu.pl
tel. 12 663 17 92
ul. Grodzka 52, pok. 68
31-044 Kraków

Mgr Regina Skiba

Specjalista ds. administracyjnych. Pracownik administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2012 roku. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych odpowiada za wsparcie administracyjne projektów badawczych (w tym badania zlecone). 

e-mail: regina.desecka@uj.edu.pl
tel. 12 663 29 64 
ul. Ingardena 3, pok. 209, 210
30-060 Kraków

Mgr Halszka Siudak

Specjalista ds. administracyjnych. Pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych od marca 2019 roku.
W CEAPP odpowiada za wsparcie administracyjne projektów badawczych (w tym badania zlecone) oraz bieżącą aktualizację strony internetowej CEAPP. 

e-mail: halszka.siudak@uj.edu.pl
tel. 12 663 29 64 
ul. Ingardena 3, pok. 209 
30-060 Kraków