Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego BKL

Tytuł projektu: Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jarosław Górniak 
Okres realizacji: 17.04.2016 - 31.12.2023
Wartość projektu: 14 578 561,58 zł

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to badanie, służące monitoringowi zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, które prowadzone jest przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. 

I edycja (2011-2014) projektu Bilans Kapitału Ludzkiego – obejmowała: badanie ludności (17,2 tys. Rocznie), badanie pracodawców (16 tys. Rocznie), analizę ofert pracy, badanie firm i instytucji szkoleniowych, badanie uczniów i studentów (2 fale po 32 tys.). Obecnie realizowana jest II edycja Bilansu Kapitału Ludzkiego (2017-2022), która składa się z badań przekrojowych (badania ludności, pracodawców oraz sektora szkoleniowo- rozwojowego) i branżowych (pogłębione badania wybranych branż). Informacje na temat tych badań dostępne są w zakładce BKL 2017-2023 (metodologia).
 

Szczegółowe informacje o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego znajdują się w zakładce BKL
http://www.ceapp.uj.edu.pl/bkl