Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Realizowane projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies”

Projekt “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) będzie realizowany w konsorcjum z instytucjami zagranicznymi: Lifelong Learning Platform (Belgia), Bogazici Universitesi (Turcja), FREREF – Fondation des Regions Europeeennes pour la Recherche en Education et Enformation (Belgia), Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa Sociata (Włochy), Arcola Research (Wielka Brytania) oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inicjatywa COMORELP ma na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel stworzenie narzędzi do podejmowania trwałej wymiany doświadczeń oraz do systematycznego porównywania postępów  uczenia się przez całe życie w różnych regionach europejskich. Opracowanie i przetestowanie tych narzędzi zaplanowane jest jako pilotaż. Następnie zostaną one zarekomendowane Komisji Europejskiej, wraz z propozycją utworzenia Obserwatorium regionalnych polityk lifelong learning.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą:
1) Przegląd polityk i praktyk wykonany poprzez autoewaluację partnerów;
2) Zbiór kryteriów ewaluacji mogących służyć do oceny i samooceny rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie;
3) Koncepcja platformy internetowej umożliwiającej wymianę doświadczeń;
4) Rekomendacje dla decydentów regionalnych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Barbara Worek, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ.
Budżet całego projektu wynosi: 412 310,00 euro (wartość dla UJ to ok. 67 tys. euro).

Logo programu Erasmus