Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation - Innovations - Labour market

Elgars Felcis

Jako pierwszy absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotewskiego uzyskał wyróżnienie na dyplomie licencjackim z socjologii. Tytuł magistra uzyskał w Wielkiej Brytanii na MA studies in Social Research, na Uniwersytecie w Warwick. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ, w ramach których bierze udział równocześnie w dwóch programach „Pomiar Edukacyjny" i "SET" (Społeczeństwo-Środowisko-Technologie). Przed rozpoczęciem studiów magisterskich Elgars pracował trzy lata w firmie badawczej na Łotwie uczestnicząc na wszystkich etapach procesu badawczego w zleceniach dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Po uzyskaniu dyplomu MA, podjął pracę w Birmingham w firmie konsultingowej Databuild na stanowisku głównego analityka, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie jakością danych, zarządzanie procesem zbierania danych w badaniach ilościowych i jakościowych, analizę i raportowanie. Jednocześnie był często odpowiedzialny za kontakt z klientem w projektach dotyczących Businesslink.gov.uk, HMRC, the Energy Saving Trust, WRAP i Department for Transport (DfT). Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół problematyki globalnych zagrożeń dla środowiska i gospodarki oraz strategii radzenia sobie z ich efektami na różnych poziomach społeczeństwa. Elgars jest dumnym tatą dwuletniej Emilii i zapalonym graczem w koszykówkę, a przez ostatnie dwa lata w czasie wolnym od pracy, studiów i badań uczestniczy w rozgrywkach KNBA – Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.

  • Elgars Felcis, Rozdział na temat Łotwy w: Evaluation of Cohesion Policy. Overview of practices, MRR Warszawa, 2013.
  • Elgars Felcis, Rozdział na temat Litwy w: Evaluation of Cohesion Policy. Overview of practices, MRR Warszawa, 2013.

Wybrane projekty

  • 2012 – "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce – analiza doświadczeń międzynarodowych" Województwo Małopolskie