Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation - Innovations - Labour market

Dr hab. Marcin Kocór

Dr hab. Marcin Kocór

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie współpracuje również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

e-mail: marcin.kocor(at)uj.edu.pl

Scientific interests

Zainteresowania naukowe skupia na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach rynku pracy. Stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, co przyczyniło się do udziału w licznych projektach badawczych – zarówno marketingowych jak i dotyczących sfery publicznej. Ostatnio podejmowane działania badawcze dotyczyły zagadnień kapitału ludzkiego oraz szans rynkowych, szczególnie osób młodych. Zainteresowania dotyczące socjologii polityki obejmują próby zastosowania nowatorskich podejść analizy zachowań politycznych, takich jak analiza wizerunków partii politycznych w oparciu o dokumenty programowe czy wnioskowanie ekologiczne zastosowane do wyjaśnienia przepływów poparcia wyborczego.

Publications

Kocór, M., Czarnik, Sz., 2013, Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy, [w:] Górniak J., (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, 2013.

Kocór, M., Strzebońska, A., 2013, Specjaliści na rynku pracy. Wymagania stawiane przez pracodawców, [w:] Górniak J., (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, 2013.

Kocór, M., Czarnik, Sz., Strzebońska, A., 2012, Potrzeby pracodawców a dostępność zasobów pracy. Próba bilansu, [w:] Górniak J., (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP, Warszawa, 2012.

Projects

2008-(2015) „Bilans kapitału ludzkiego", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2008 „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia", realizowanym w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2007-2008 „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy", Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie.