Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation - Innovations - Labour market

Dr Patrycja Antosz

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET. Absolwentka socjologii oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia z metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się także symulacjami w ujęciu  modelowania agent-based. W projekcie SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna", ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zajmuje się w głównej mierze doborem próby.

E-mail: patrycja.antosz(at)uj.edu.pl

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki socjologii organizacji oraz obszaru podejmowania decyzji.

Wybrane projekty

 • 2014 - obecnie "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce", Województwo Małopolskie
 • 2013- obecnie "Bilans kapitału Ludzkiego", PARP
 • 2012 – 2013 "Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce w 2012 roku", Województwo Małopolskie
 • 2011 - 2012 "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia", Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • 2010 „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności. Analiza w kontekście realizacji zasady good-governance." na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, III Konkurs Grantowy „Fundusze europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności"

Wybrane publikacje

 • Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa
 • Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie dolnośląskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa
 • Antosz,. P. Kasparek, K., Magierowski, M., 2013, "Rynek pracy w województwie małopolskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012", PARP, Warszawa
 • Antosz, P., Adamczyk, M., 2013, "Polityka gospodarowania odpadami", w: Zawicki, M. (ed.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ISBN: 978-83-208-2089-8
 • Antosz, P. ,2012, "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia", CEAPP UJ, Kraków, ISBN:
 • Antosz, P., Drożdżak Z., Felcis W., 2012, „Kultura ewaluacyjna w Polsce", Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, 2(18)/2012, s. 9-19, doi: 10.4467/20843968ZP. 12.007.0531
 • Antosz, P., Drożdżak Z., Felcis W., 2012, „Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych.", Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, 1(17)/2012, s. 23-35, doi: 10.4467/20843968ZP.12.002.0526
 • Antosz P., Drożdżak Z., Górniak J., Orkisz W., Worek B., 2010, „Ewaluacja oparta na badaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance", Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.