Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Realizowane projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Tytuł: Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Kierownik pracy zleconej: mgr Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek@uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas prof. UJ, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Termin realizacji: 23.04.2019 - 30.06.2021

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Zakres: Przedmiotem projektu są prace ewaluacyjne objęte Planem Ewaluacji Programu Pomocowego w ramach POIR, w części poświęconej ewaluacji mit-term Programu. 

Celem ewaluacji jest ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów Programu oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych, obejmujących: 
1/ Bezpośredni wpływ udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia, 
2/ Pośrednie efekty realizacji Programu (pozytywne i negatywne), 
3/ Proporcjonalność (w tym efekt zachęty) i adekwatność pomocy. 

Ilustracja książka