Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja - Innowacje - Rynek pracy

Dr Zofia Bednarowska

Doktorat Zofii powstał pod opieką dwóch promotorów: prof. Jarosława Górniaka (UJ) i dr. hab Katarzyny Kopczewskiej (UW). Podczas stażów zagranicznych pracowała pod nadzorem prof. Moniki Buscher (Lancaster University) i prof. Christopera Mele (University at Buffalo).

Pracę doktorską obroniła w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w dużej części powstał na Lancaster University. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół studiów regionalnych, paradygmatu mobilności (mobilities), ekonometrii i statystyki przestrzennej, metodologii badań społecznych.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: nauki polityczne, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz socjologia ze specjalizacją badania społeczne i analiza danych. Podczas studiów była członkiem Senatu UJ, Samorządu Studentów UJ i Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo–Technologie–Środowisko". Prowadzi ćwiczenia z zakresu metod ilościowych i statystycznej analizy danych. Przez pięć lat pracowała w firmie badawczo-konsultingowej, gdzie zajmowała się zarządzaniem projektami badawczymi, doborem metodologii i analizą danych.

Członek European Regional Science Association (ERSA).

Wybrane publikacje